Kancelaria Doradztwa Prawnego Paweł Granecki, założona w 2000r. przez radcę prawnego Pawła Graneckiego, specjalizuje
się w Prawie zamówień publicznych i jest jednocześnie jedną z wiodących firm prawniczych na rynku zamówień
publicznych w Polsce. Wychodzimy naprzeciw potrzebom polskich i zagranicznych Klientów, świadcząc pomoc prawną
w oparciu o standardy europejskie. Dzięki naszej szerokiej wiedzy wspartej wieloletnim doświadczeniem, świadczymy
usługi prawne na najwyższym poziomie. Ponadto, oferujemy obsługę w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim,
katalońskim, włoskim i portugalskim, co sprawia, iż nasze usługi są niezwykle przydatne w przetargach, w których biorą lub
chcą wziąć udział wykonawcy zagraniczni. Naszym celem jest satysfakcja Klienta.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Aktualności

________________________________________________

09.03
Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania ” – nr sprawy TZ/TT/28/2017 został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 4.

Załącznik 1
________________________________________________

23.01
Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania” (znak postępowania: TZ/EG/7/2017) został dokonany wybór w zadaniu nr 3

Załącznik 1
________________________________________________

16.01
Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania” (znak postępowania: TZ/EG/7/2017) został dokonany wybór w zadaniu nr 1 i 2

Załącznik 1
Załącznik 2
________________________________________________

11.01
Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania ” – nr sprawy TZ/TT/28/2017 został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 3.

Załącznik 1
________________________________________________

05.01
Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania ” – nr sprawy TZ/TT/28/2017 został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniach nr 1 i 2.

Załącznik 1
Załącznik 2
________________________________________________

16.10
Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Najem trzech samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS” – znak postępowania: TZ/EG/4/2017 został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty.

Załącznik
________________________________________________

28.09
Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części (znak postępowania TZ/TT/12/2017) został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty.

Zadanie nr 1
Zadanie nr 2
Zadanie nr 3
Zadanie nr 4
________________________________________________

23.05
Informujemy, iż zostało udzielone zamówienie w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki pn. „Budowa jednostki pływającej „Szkuta Wiślana” nr ogłoszenia 86383-2017”

ogl o udzieleniu zam
________________________________________________

12.05
UWAGA!
Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie”- numer sprawy TZ/EG/1/2017 został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie tz eg 1 2017
________________________________________________

22.03
Informujemy, iż zostało ogłoszone postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. „Budowa jednostki pływającej „Szkuta Wiślana” nr ogłoszenia: 48931-2017)”

Ogłoszenie nr 48931-2017
SIWZ SZKUTA WISLANA MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
________________________________________________

14.03
UWAGA!
Informujemy, iż w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach
z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
z podziałem na 4 zadania”
– nr sprawy TZ/TT/5/2017- w zadaniu nr 1

został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty.

Wybór 1
________________________________________________

13.03
UWAGA!
Informujemy, iż w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach
z nieruchomości o charakterze publicznym
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
z podziałem na 4 zadania”
– nr sprawy TZ/TT/5/2017
- w zadaniach nr 2, 3 i 4

został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty.

Wybór 2, Wybór 3, Wybór 4
________________________________________________

28.02
UWAGA!
Informujemy, iż w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Najem pięciu samochodów dostawczych
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
wraz z kierowcą i pomocnikiem
do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego
na terenie Gminy Miejskiej Kraków
z podziałem na 4 części”

– nr sprawy TZ/TT/2/2017– zadanie nr 1-4
został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty.

Wybór 1, Wybór 2, Wybór 3, Wybór 4
________________________________________________

16.02
UWAGA!
Informujemy, iż w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Najem pięciu samochodów dostawczych
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
wraz z kierowcą do transportu
i dostawy pojemników na odpady komunalne
na terenie Gminy Miejskiej Kraków
z podziałem na 5 zadań”

– nr sprawy TZ/TT/3/2017 – zadanie nr 1 -5
został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie tz tt 3 2017

________________________________________________

14.06
Informujemy, iż w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
i ich transport do instalacji przetwarzania
odpadów wskazanych przez Zamawiającego znak
sprawy TZ/EG/04/2014 zostały wybrane
najkorzystniejsze oferty.
Informacja o wyborze oferty mp
Informacja o wyborze sektor 1,5:
Informacja o wyborze oferty mp - sektor 1,5
________________________________________________

...

Nasze referencje

Kancelaria Doradztwa Prawnego
Paweł Granecki


Al. J. Ch. Szucha 3 lok. 4
00-580 Warszawa
tel.: (0 22) 622 26 69
fax: (0 22) 696 25 15
e-mail: kancelaria@ipzp.com.pl

Skontaktuj się z nami

Podaj wynik: × =
Wszelkie prawa zastrzeżone 2015 designed by: Corfeit.com
POWRÓT DO GÓRY